je bent van harte welkom

Zwembad De Weid heet je van harte welkom in onze en jouw accommodatie. Natuurlijk zijn er een aantal regeltjes waar jij je aan moet houden om zwemplezier voor iedereen te hebben en houden.

Met jouw bezoek ga je akkoord met onze huisregels.

onze regels & richtlijnen

hou het leuk voor jezelf en anderen ūüėČ

Artikel 1: Entree
1.1 Bezoekers, die zich niet aan de onderstaande gedragsregels houden, kunnen zonder verdere opgave van redenen, namens het management uit het zwembad worden verwijderd.
1.2 Toegang tot de zwemaccommodatie wordt verkregen na betaling van de entreeprijs of het afsluiten van een huurovereenkomst.
1.3 Personen die niet in het bezit zijn van een A-diploma hebben alleen toegang tot het zwembad onder begeleiding van een zwemvaardig persoon van minimaal 18 jaar. Kinderen zonder A-diploma mogen alleen met zwemvleugels om de bovenarmen in het diepe bassin zwemmen onder begeleiding van een volwassene, die wel kan zwemmen. Kinderen zonder A-diploma mogen alleen onder begeleiding van een volwassene die wel kan zwemmen, gebruik maken van de familieglijbaan.

Artikel 2: Hygi√ęne
2.1 Vóór het zwemmen is men verplicht om te douchen.
2.2 Het dragen van straatschoeisel in de natte sanitaire ruimtes is niet toegestaan.
2.3 De medewerkers van Zwembad De Weid houden zich het recht voor, zelf meegenomen spelmateriaal te weigeren.
2.4 Huisdieren zijn in de accommodatie niet toegestaan.

Artikel 3: Verantwoordelijkheid
3.1 De bezoeker betreedt de zwemaccommodatie op eigen risico.
3.2 De kinderen worden door de lesgever uit de kleedkamer gehaald. Tot die tijd is de ouder/begeleider verantwoordelijk voor het leskind, dus ook als hij/zij naar het toilet moet.
3.3 Na afloop van de les worden de kinderen teruggebracht naar de kleedkamer, vanaf dit moment is de ouder/begeleider weer verantwoordelijk voor het leskind, dus ook als hij/zij teruggaat naar het toilet of het zwembad.

Artikel 4: Aansprakelijkheid
4.1 De medewerkers van het zwembad zijn niet verantwoordelijk voor verlies, schade en/of diefstal van uw eigendommen en/of lichamelijk letsel toegebracht door derden in en om de gebouwen. Zij kunnen als zodanig niet aansprakelijk worden gesteld.
4.2 De bezoeker is aansprakelijk voor schade, die door zijn toedoen aan medewerkers, goederen en/of opstallen van het zwembad of aan andere bezoekers is toegebracht.
4.3 Alle aanwijzingen van medewerkers van Zwembad De Weid dienen door de bezoekers te worden opgevolgd. Bij weigering kan verwijdering uit het zwembad volgen, zonder dat de bezoeker recht heeft op restitutie van de entreeprijs.

Artikel 5: Diefstal
5.1 Men mag zich in de kleedkamers niet ophouden anders dan tijdens het omkleden.
5.2 Na het gebruik van een wisselcabine dienen kleding en tassen meegenomen te worden naar de daarvoor bestemde kledingrekken en/of kluisjes.
5.3 Maak voor het opbergen van uw waardevolle spullen en kleding gebruik van de af te sluiten kluisjes.
5.4 Van diefstal en andere strafbare feiten wordt aangifte gedaan bij de politie.

Artikel 6: Hinderlijk gedrag
6.1 Respecteer uw medesporter en de medewerkers van het zwembad. Hinderlijk gedrag ten opzichte van andere bezoekers en medewerkers van het zwembad wordt niet getolereerd.
6.2 Herhaaldelijk hinderlijk of ongewenst gedrag leidt tot verwijdering uit de accommodatie.
6.3 Ongewenste en/of gewenste intimiteiten worden in dit zwembad niet getolereerd.
6.4 Nooduitgangen mogen alleen in geval van nood geopend worden.

Artikel 7: Zwemkleding
7.1 Zwemmen is alleen toegestaan in zwemkleding; ondergoed onder de zwemkleding is niet toegestaan.

Artikel 8: Gevaar
8.1 Hardlopen in het zwembad is niet toegestaan.
8.2 Het werpen van harde voorwerpen in het zwembad is niet toegestaan.
8.3 Gebruik van de glijbaan is alleen toegestaan, indien men ruggelings met de voeten voorwaarts naar beneden glijdt.
8.4 De accommodatie mag niet worden betreden met skeelers, rolschaatsen, skateboard etc. 

Artikel 9: Duiken
9.1 Duiken is toegestaan bij een waterdiepte van minimaal 1.50 meter. Met een bordje langs de waterkant wordt aangegeven waar niet mag worden gedoken. 

Artikel 10: Roken
10.1 Het is niet toegestaan te roken en/of drugs te gebruiken in en om het zwembad en op het terrein van Zwembad De Weid.

Artikel 11: Eten en drinken
11.1 Het is niet toegestaan breekbare voorwerpen, zoals glaswerk, flessen etc. mee te nemen.
11.2 Het nuttigen van etenswaren is uitsluitend toegestaan op het terras en de speelweide.
11.3 Etenswaren mogen nimmer meegenomen worden in het water.
11.4 Alcoholgebruik is in de accommodatie niet toegestaan. 

Artikel 12: Gevonden voorwerpen
12.1 Gevonden voorwerpen kunnen worden afgegeven bij de medewerkers van het zwembad.
12.2 Gevonden voorwerpen kunnen opgehaald worden bij de kassa en/of uit de bakken bij de uitgang van de accommodatie.

Artikel 13: AVG privacywetgeving
13.1 Onderwatercamera’s zijn niet toegestaan in het water.
13.2 I.v.m. de privacywetgeving is het gericht maken van foto’s/ filmpjes van andere kinderen, ouders en medewerkers zonder toestemming niet toegestaan.
13.3 Foto’s/ filmpjes van uw eigen kind plaatsen op social media is uw keuze, maar mochten er andere personen herkenbaar op de opnames staan, dan vragen wij u om hier discreet mee om te gaan en slechts na toestemming van de
betreffende personen tot plaatsing over te gaan of de andere perso(o)n(en) te blurren. Het zwembad is hier niet verantwoordelijk voor.

Alle aanwijzingen van het dienstdoende personeel dienen direct te worden opgevolgd